mmkcontrol@t-com.meFirma MMK Control doo Bar je preduzeće osnovano 2005. godine.
Izvršene su tri transformacije društva, a u ovom trenutku izvršni direktor je Jaredić Miroslav dipl.
mašinski inženjer a ujedno i specijalista iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.
U društvu je zaposleno 8 lica od čega 7 sa VSS. Društvo se bavi poslovima projektovanja,
posjeduje sve licence za projektovanje i izvođenje izdate od strane IKCG.
Iz oblasti zaštite na radu društvo posjeduje rješenje od Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Društvo ima dosta veliku ref. listu iz oblast zaštite od požara (projektovanje, revidiranje dokumentacije).
Vršimo kontrolu kvaliteta i kvantiteta vode, a posebna referenca je kontrola opasnih materija
u drumskom i pomorskom saobraćaju.

NAŠE USLUGE

ZAŠTITA NA RADU

ZAŠTITA
OD POŽARA

PREGLED I ISPITIVANJE
ELEKTROENERGETSKIH
I GROMOBRANSKIH
INSTALACIJA

PROJEKTOVANJE,
NADZOR , KONSALTING